Icon--npo Icon--facebook Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--twitter Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--clock Icon--twitter Icon--instagram Icon--quote arrow-right Icon--menu Icon--background Icon--backgroundContent Icon--backgroundTop Icon--backgroundBottom

Loofhuttenfeest

in Feesten

Het draait niet om de bestemming maar om de reis. Dat is kort waar het bij het Loofhuttenfeest of Soekot om gaat. Cultuurtheoloog Frank Bosman gaat op bezoek bij een uitbundig Loofhuttenfeest, of Soekot, en laat zien wat dit feest betekent.

De meesten weten wellicht nog wel dat bij het Loofhuttenfeest joodse gelovigen de maaltijd nuttigen in een tijdelijk hut in hun tuin of op hun balkon. Zo’n hut moet een dak van takken of loof hebben waardoorheen je de hemel kunt zien. Dit herinnert aan de veertig jaar dat het volk Israël door de woestijn moest zwerven voordat het eindelijk het beloofde land binnen mocht.

Maar herdenken is een ding, maar wat is er eigenlijk zo mooi aan het rondzwerven in de woestijn dat men dat met een uitbundig feest herdenkt? En wat is een loelav?
 
Elke week bezoekt Frank Bosman in 'Van Harte' een nationaal, regionaal of lokaal feest - van volks tot religieus - en vertelt hij over de achtergronden ervan.

Volg ons op